Ekonomi

Gerçek olmayan taze beton örnekleri yanıltıcı sonuçlara neden oluyor

35 yıldır standartlara uygun beton üretilmesi, tekniğine uygun beton uygulamalarının yaygınlaştırılması ve kaliteli, yüksek dayanımlı betonun ülkemizde kullanılması amacı ile 35 yıldır çaba sarf eden Türkiye Hazır Beton Birliği güçlü ve sadık yapılar, hazır beton kalitesine yönelik asılsız iddialara ilişkin açıklama yaptı.

Data matrix ile betonlar anlık olarak izlenir.

Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB) Başkanı Yavuz Işık, “Beton, farklı bileşenlerden oluşan kompozit bir malzemedir, üretim süreci hazır beton tesisinde başlar ve döküldüğü andan itibaren yaklaşık iki saat içinde kalıba yerleştirilmesi gerekir. üretilmektedir.

Gelen hammaddeler üretim aşamasında kontrol edilmekte ve agrega nem kontrolleri sonrasında otomatik olarak tartılan hammaddeler mikserde belirli periyotlarla karıştırıldıktan sonra transmikserler ile şantiyelere sevk edilmektedir. Transmikserlere ait karekod ve tüm somut bilgiler Maliye Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı sistemine aynı anda aktarılmaktadır. Hazır betonun transmikser veya beton pompası ile kullanıcıya teslim edilmesinden sonra beton üreticisinin sorumluluğu sona erer. Taze betonun pompa veya transmikser ile üretilmesi, taşınması ve iletilmesi üreticinin, yerleştirilmesi, sıkıştırılması ve bakımı ise kullanıcının sorumluluğundadır. Son iş olan betonun dayanımı ve dayanıklılığı her iki tarafın da uygulamalarından etkilenir. Hazır beton üretiminde farklı taraflarca taze betondan numune alınır.” söz konusu.

Piyasaya arz edilen beton “G” (güvenli) işaretini taşımalıdır.

Türkiye’nin hazır beton boyutu bakımından Avrupa’da birinci ülke olduğunun altını çizen Yavuz Işık, “Ülkemizde beton Yapı Malzemeleri Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmekte ve piyasaya arz edilen betonun ‘ G’ (güvenli) işareti. Bu Yönetmelik kararlarına göre üzerinde “G” işareti bulunan malzemeler inanç eseri sayılır ve piyasaya arzına izin verilir. Yapılan işin uygunluğu bakanlık tarafından yetkilendirilmiş “Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları” tarafından izlenir ve belgelenir. konuştu

Beton işçiliği ile ilgili standartta tanımlanmış çeşitli beton sınıfları ve çevresel etki sınıfları olduğuna dikkat çeken Yavuz Işık, “Ülkemizin deprem kuşağında yer alması nedeniyle betonun çok sıkı bir şekilde muayene edilmesi ve çeşitli taraflarca çok sayıda numune alınarak. 2018 yılında yayınlanan ve 2019 yılında yürürlüğe giren Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği, yapı güvenliğini sağlamak ve depreme dayanıklı binalar inşa etmek amacıyla deprem bölgelerinde yapılacak tüm betonarme binalarda kullanılacak en düşük beton dayanım sınıfını şu şekilde belirlemiştir: C25/30. söz konusu.

Muayene mekanizmaları hakkında bilgi veren Yavuz Işık, “Beton ve beton bileşenlerin kalitesi öncelikle otokontrol şeklinde üretici firma tarafından takip edilmektedir. Hazır beton üreticileri, kendi kalitelerini izlemek için TS EN 206 ve TS 13515 Standartlarında belirtilen sıklıkta ve kriterlerde otokontrol yapmaktadır. Ayrıca G işareti kapsamında, Bakanlığın Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü tarafından görevlendirilen Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları, yapılan işten habersiz olarak numune almaktadır. THBB KGS (Kalite Güvence Sistemi) yetkili kuruluşlardan biridir. Yapılan işin uygun bulunmaması durumunda kontrol sıkılaştırılır, tekrarı halinde uygunluk belgesi askıya alınır. THBB üyeliğinin ön şartı olan KGS belgelendirme sistemindeki hazır beton tesislerinde habersiz yapılan 1050 işin denetiminde uygun olmayan işlerin oranı %0,86 iken bu oran İstanbul ili için %1,09’dur. . Bunun dışında Bakanlık yetkilileri habersiz olarak betondan numune alarak PGD “Piyasa Gözetimi ve Denetimi” kapsamında tekrar değerlendiriyor. Çalışmanın uygun bulunmaması halinde idari para cezası uygulanır ve tekrarı için üretim izni askıya alınır. Ticaret Bakanlığı’nın internet sitesinde açık kaynak olarak paylaşılan 2021 Yılı Piyasa Gözetim ve Kontrol Raporu (en günceli) incelendiğinde, en çok bakanlık il müdürlükleri tarafından denetlenen yapı malzemesinin olduğu görülüyor. PGD ​​kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği raporu hazır betondur. 2021 yılında Bakanlıkça Türkiye genelinde gerçekleştirilen eser denetimleri sonucunda inançsız eser sayısı, denetlenen toplam eser sayısının %3’ü olarak belirlendi. Ayrıca 4708 Sayılı Yapı Denetim Kanunu gereğince EBIS (Elektronik Beton İzleme Sistemi) kapsamında Bakanlıkça yetkilendirilmiş bağımsız yapı kontrol laboratuvarlarında sahaya dökülen taze betondan numuneler alınmaktadır.” söz konusu

Betonların kalitesi “çip” teknolojisi ile takip edilmektedir.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından geliştirilen ve yönetilen “Elektronik Beton İzleme Sistemi (EBİS)” hakkında bilgi veren Yavuz Işık, “EBIS, departmandaki kullanıcılara kolaylık ve erişilebilirlik sağlayan bir uygulamadır. beton santrallerinde üretilen ve şantiyede dökülen betonun online takibinin sağlanması EBIS, beton dökümü, beton numune alma işlemi, numunelerin uygun kaideler üzerinde muhafazası, test süreçleri ve diğer adımlar için gerekli altyapı ve araçları uzaktan ve Türkiye’de Yapı Kontrolüne tabi tüm yapılarda ilgili mevzuatta belirtilen standartlara uygun olarak anında gerçekleştirilmektedir.” dedi.

EBIS ile numune alma işleminin konum, zaman ve rapor bilgileri ile deneyi yapan ve numuneye tanık olan kişinin bilgileri elektronik ortamda tutulur; Ülke çapında, il, ilçe, laboratuvar veya bina bazında denetlenebileceğini vurgulayan Yavuz Işık, “İl müdürlükleri, laboratuvar ve yapı kontrol kuruluşu kullanıcılarına Çevre Bakanlığı tarafından web üzerinden sağlanacak rollerle , Kentleşme ve İklim Değişikliği, taze beton numuneleri şantiyeden numune alınarak laboratuvarda test edilebilmekte ve raporlanana kadar elektronik ortamda anlık olarak takip edilebilmektedir. Bu işlemlerde olumsuz bir durumla karşılaşıldığında bu kez yapıdan sertleşmiş beton (çekirdek) numunesi alınır ve burada olumsuz bir sonuç alındığında yapıda yapılacak statik analizden sonra yapı güçlendirilebilir veya yıkılabilir. yeni duruma göre yapı elemanı.” söz konusu.

İnşaat laboratuvarlarının süreçlerine ilişkin külfetleri vardır.

Taze betondan numune alınmasından test edilmesine kadar olan bu süreçlerle ilgili yapı kontrol laboratuvarlarının uygulamalarının çok değerli olduğunu belirten Yavuz Işık, “Alınan taze beton numunelerinin az olması durumunda tahribatlı bir yöntem olan karot numunesi alınır. 28 gün sonra yapı elemanından alınır ve gerekli dayanımın sağlanıp sağlanmadığı kontrol edilir. Alınan karot numuneleri yerindeki betonu temsil eder ve genellikle istenen mukavemeti sağlar. İnşaat laboratuvarları, numune alma, depolama, nakliye, kürleme ve test etme gibi süreçlerle ilgili şikayetleri gözlemlemiştir. Bu yükler nedeniyle alınan bazı taze beton numuneleri aslında yerinde betonu temsil etmemektedir.

Yavuz Işık, inşaat laboratuvarlarında yaşadıkları sorunlara değinerek; “Sahada numune alan işçinin yetkinliği yetersiz, laboratuvar az işçi ile ağır işleri yapmaya çalıştığı için beton dökümlerine ayak uydurmada sorunlar olabiliyor. Kötü, aşınmış ve standart dışı kalıplarla numune alınabilir. Numune alırken standartlara tam olarak uyulmamaktadır. Numuneler standartlara uygun olarak şantiyede termal kutularda muhafaza edilmemektedir. Numunelerin laboratuvara transferi, nihai dayanımları etkileyen erken veya geç yapılabilir. Laboratuvar havuzlarının yetersizliğinden dolayı havuza çok geç konulan numuneler görülebilmekte, kür havuzlarında yeterli su seviyesi ve kür sıcaklığının sağlanmasında hassasiyet bulunmamaktadır. Test sırasında numunenin merkezlenme sorunu, beton basınç test cihazlarının kalibrasyonu, testte parazit gibi potansiyel problemler vardır.” söz konusu.

Standartlara uygun karot numuneleri betonun standartlara uygun olduğunun kanıtıdır.

Taze beton numune alma işlemlerinde yapılan her hatanın, beton numunenin haksız bir şekilde uygunsuz olarak raporlanmasına neden olduğuna işaret eden Yavuz Işık, “Bu hatalar betonun olması gerekenden bir hatta iki sınıf daha düşük raporlanmasına neden olabiliyor. Bu nedenle sertleşmiş beton elemanında şüphelenilen betonun değerlendirilmesinde son çare olan karot numunesi aslında sadece işin kalitesini değil aynı zamanda kullanıcının performansını da yansıtmaktadır. Uygun kalitede üretilen bir betonun sertleşme kalitesi şantiyedeki kötü uygulamalar sonucu bozulabilir ancak uygun olmayan taze betonun sertleşme kalitesi şantiye uygulamaları ile düzeltilemez. Alınan karot numuneleri TS EN 13791 Standardına göre değerlendirilmektedir. Karot numuneleri değerlendirilirken şekil ve boyut, beton döküm yönü, donatı varlığı, kesme agregası vb. faktörlerin etkisi değerlendirilmelidir. Sonuç olarak standartlara ve yönetmeliklere uygun olan karot numuneleri, ilgili yapı elemanında kullanılan betonun standartlara uygun olduğunun kanıtıdır. Ülkemizde uygun olmayan taze beton numuneleri ile ilgili yapı elemanlarından alınan karot numuneleri büyük ölçüde standartlara uygundur. Bu da taze beton numune işlemlerinde yapı kontrol laboratuvarlarının yaptığı işlemlerin yanlış ve eksik olduğunu ispatlamaktadır.” söz konusu.

THBB’nin kalite odaklı çalışmalarına değinen Yavuz Işık, THBB KGS (Kalite Güvence Sistemi) belgesine sahip beton üreticilerinin teknik bilinç, alt yapı ve işçi kalitelerinin üst düzeyde olduğunu, her zaman sistem ve habersiz iş kontrollerinden geçtiklerini söyledi. KGS grubu tarafından. THBB KGS, Bakanlığın onaylanmış kuruluşları arasında ciddiyet, görev ve kontrol kalitesi açısından departmandaki ilk ve tek kuruluştur. Beton üreticilerinin kalite belgelendirmesi kapsamında KGS belgesi teşvik edilmeli ve yaygınlaştırılmalıdır.” söz konusu.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

-
Başa dön tuşu
escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
adalar escort
arnavutköy escort
ataşehir escort
avcılar escort
bağcılar escort
bahçelievler escort
bakırköy escort
başakşehir escort
bayrampaşa escort
beşiktaş escort
beykoz escort
beylikdüzü escort
beyoğlu escort
büyükçekmece escort
çatalca escort
çekmeköy escort
esenler escort
esenyurt escort
eyüp escort
fatih escort
gaziosmanpaşa escort
güngören escort
kadıköy escort
kağıthane escort
kartal escort
küçükçekmece escort
maltepe escort
pendik escort
sancaktepe escort
sarıyer escort
şile escort
silivri escort
şişli escort
sultanbeyli escort
sultangazi escort
tuzla escort
ümraniye escort
üsküdar escort
zeytinburnu escort
istanbul escort