Ekonomi

Bugün Resmi Gazete’de (16.02.2023)

İCRA VE YÖNETİM BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– 154 kV (Çankırı-Kurşunlu) Brş.N.-Korgun OSB Enerji Nakil Hattı Projesi Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğünce Derhal Kamulaştırılmasına İlişkin Karar (Karar No: 6800)

–– Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğünce Kamulaştırma Bilgileri ve Güzergahları Gösterilen Enerji Nakil Hatlarının Üretimi Amacıyla Bazı Taşınmazların Acele Kamulaştırmasına İlişkin Karar (Karar No: 6801)

–– Konya İline Yapılacak Doğrudan Soğutmalı Slab Döküm Tekniği İle Sıcak ve/veya Soğuk Haddelenmiş Alüminyum Yassı Mamul Üretim Tesisi Yatırımına Proje Bazlı Devlet Yardımı Yapılmasına İlişkin Karar (Karar No: 6802)

–– Karaman İli Merkez İlçesindeki Bazı Yerlerin Karaman Enerji İhtisas Sanayi Bölgesi İlan Edilmesine Dair Karar (Karar No: 6803)

–– Mardin İli, Artuklu İlçesi, Acar, Işık ve Yalım Mahalleleri Sınırları İçerisindeki Bazı Yerlerin Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı İlan Edilmesine İlişkin Karar (Karar No: 6804)

–– Ekli Tarifede Gösterilen Resmi İlan Fiyatlarının İptali İle 12/12/2022 Tarihli ve 6538 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararının İptal Edilmesine Dair Karar (Karar No: 6805)

–– 2023 Yılında Kalkınma Ajansları Tarafından Kullanılacak Transfer Ödeneklerinin Belirlenmesine İlişkin Karar (Karar sayısı: 6806)

–– 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (b) bendi Kapsamında Hazine ve Maliye Bakanlığınca Yapılacak İhalelerin Usul ve Esasları (Karar No: 6807)

DÜZENLEMELER

–– Diyanet İşleri Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Mali İstatistik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

YARGI DAİRESİ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

–– Anayasa Mahkemesinin 30/11/2022 tarih ve E:2022/73, K:2022/149 sayılı kararı

DUYURU BÖLÜMÜ

a – Karar Bildirimleri

b – Artırma, Azaltma ve İhale İlanları

c – Çeşitli Reklamlar

– Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

gokcebeyhaber.xyz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu